VÅRDNAD, BOENDE & UMGÄNGE

Att vara förälder är den viktigaste uppgiften som en person kan ha. Inte sällan är det en svår uppgift, som kan försvåras ytterligare om man inte kommer överens med den andra föräldern. Oavsett om detta gäller mindre eller större frågor om barnen, kan det till slut bli svårt att försöka lösa situation på egen hand.

Påfrestningen på föräldrarna i tvister om de egna barnen är omfattande. Det är lätt att känslorna tar över på båda sidor och att föräldrarna hamnar längre från varandra än nödvändigt. Ett juridiskt ombud kan hjälpa till att dämpa känslorna. Det sker genom att förklara juridiken gällande barnfrågor men kanske ännu mer genom att vara ett stöd till föräldern. Av de skälen är det klokt att tidigt i en tvist med den andra föräldern ta kontakt med en advokatbyrå för rådgivning.

Advokat Johanna Bergman är särskilt inriktad på ärenden som gäller vårdnad, boende och umgänge. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med komplicerade ärenden. Även advokat Peter Källholm arbetar med området. Båda har flera års erfarenhet av att arbeta med dessa frågor.

 

VÅRDNAD OM BARN

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha rätten att bestämma över barnet. Att förändra i vårdnaden om ett barn är alltså en stor sak. Både för föräldrarna att diskutera och domstolarna att besluta.

Det vanliga är att föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn. Den gemensamma vårdnaden ställer krav på att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Om den förmågan saknas, kan en förälder begära att domstolen ska bestämma om ensam vårdnad.

Vår uppfattning är att i ett mål som rör en så viktig fråga, så bör man ha en advokat/jurist vid sin sida. Både för att få rätt vägledning och för att bidra till att hitta en lösning som är hållbar på längre sikt.

BARNS BOENDE

Ett barn ska bo hos den förälder det är bäst för barnet att bo hos. Vad det innebär kan vara svårt att veta eftersom det är olika i varje situation.

UMGÄNGE

Umgänge innebär ett barns rätt att umgås med den förälder barnet inte bor hos. Beroende på familjesituationen kan det vara svårt att tillsammans med den andra föräldern hitta en lösning på umgängesfrågan. Genom att ha en advokat/jurist vid sin sida kan du få rätt råd om det bästa sättet att hantera frågan.