ARV & TESTAMENTE

När en person avlider uppstår ofta många frågor, som måste utredas på ett eller annat sätt. Frågorna kan gälla allt från vad den avlidne hade för tillgångar och skulder till hur arvet efter den avlidne ska fördelas. Reglerna kring detta är inte alltid lätt att hålla reda på. Advokat Peter Källholm, som är särskilt inriktad på arv och testamente, kan erbjuda dig hjälp med detta.

ARV

När en person avlider ska egendomen efter denna fördelas genom arv. Arvsprocessen kan vara enkel men också bli mycket komplicerad. Som privatperson kan det vara svårt att veta vilka rättigheter man har när arvet efter en avliden ska fördelas. Det är klokt att ta kontakt med en advokat för att få veta mer om detta. Annars är risken att du går miste om egendom eller pengar som du annars skulle ha haft rätt till.

TESTAMENTE

Ett sätt att undvika tvist om vad som ska hända med din egendom när du avlider är att skriva ett testamente. För att ett testamente ska vara giltig ställs särskilda krav. Om de kraven inte är uppfyllda, så spelar det vanligtvis ingen roll vad som har skrivits i testamentet. Dessutom är det vanligt att man i ett testamente skriver det man tror är rätt men som visar sig vara fel. Det är därför av stor vikt att det blir rätt från början, vilket vi kan se till att det blir. Att anlita advokat för att testamentet ska bli riktigt kan därför ses som en form av försäkring.

BOUTREDNINGSMAN

Om dödsbodelägare inte kommer överens om förutsättningarna för bouppteckning eller arv efter en avliden, så kan de begära att domstol ska utse en boutredningsman. Boutredningsmannens uppgift är att ta reda på den avlidnes tillgångar och skulder och, i förekommande fall, förrätta arvskifte. Det senare kallas skiftesman.

Advokat Peter Källholm har många års erfarenhet av arbete som boutredningsman och skiftesman. Han har också företrätt många klienter såsom ombud i ärendet gällande boutredning och arvskifte.