BROTTMÅL

Brottmål är ett sätt att benämna alla ärenden där en person är misstänkt eller utsatt för ett brott. Brottmålen utgör kärnan i vår verksamhet. Vi har mångårig erfarenhet av brottmål från vårt arbete på advokatbyrå men också från tidigare arbete hos Åklagarmyndigheten.

Oavsett om du är misstänkt eller utsatt för brott innebär det vanligtvis en svår situation. Vi sätter ett stort värde vid en nära och professionell relation till våra klienter i den svåra situationen.

Både advokat Johanna Bergman och advokat Peter Källholm arbetar med brottmål.

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Det är vanligtvis en advokat som förordnas till offentlig försvarare. Vi åtar givetvis också uppdrag som privata försvarare.

Försvararens uppgift är att hjälpa dig med allt som rör brottmålet. Försvararen är också med vid rättegången inför domstolen. Försvararen är oberoende i förhållande till domstolarna, åklagarna och poliserna. Försvararen är alltså den ende som står vid den misstänktes sida under ärendets gång.

Med våra erfarenheter och bakgrunder kan vi erbjuda kvalificerat stöd som försvarare.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägande är ett annat ord för brottsoffer. Många gånger har målsäganden rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kan beskrivas som "brottsoffrets advokat". Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet och lämna stöd och hjälp till målsäganden. Målsägandebiträdet ska också hjälpa målsäganden att begära skadestånd från den tilltalade (gärningsmannen) på grund av brottet.

Alla våra advokater har haft uppdrag som målsägandebiträde under många år. Det tillsammans med att vi verkar som försvarare innebär att vi kan ge kvalificerat stöd som målsägandebiträde.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Om ett barn har utsatts för ett brott kan det ha rätt till en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren får rätt att besluta om vilka utredningsåtgärder som får göras gällande barnet. I de flesta fallen ställs särskilda krav på den särskilda företrädarens kunskaper och erfarenhet. Alla våra advokater uppfyller de kraven.